Ωτοακουστικές εκπομπές DPOAEs

Ακουστικά προκλητά δυναμικά

ASSR

Για την ευκολότερη διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων το παιδί θα πρέπει να είναι ήρεμο και καλύτερα να κοιμάται. Συστήνω στους γονείς να κρατήσουν ξύπνιο και να μη ταΐσουν το παιδί τουλάχιστον 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη εξέταση. Ταΐζουμε το παιδί λίγο πριν την εξέταση, ώστε να κοιμηθεί αμέσως μετά και να προχωρήσουμε στις ακουολογικές εξετάσεις