Η πιο σύγχρονη μέθοδος για τον έλεγχο του ανώτερου αναπνευστικού είναι η ενδοσκόπηση. Με τα ενδοσκόπια μπορεί ο γιατρός να ελέγξει το εσωτερικό της μύτης, τον ρινοφάρυγγα και τον λάρυγγα, περιοχές που συχνά είναι δύσκολο να εξετασθούν με άλλο τρόπο. Φαντασθείτε το ενδοσκόπιο σαν μια προέκταση του ματιού του γιατρού, που εισχωρεί σε αυτές τις εσωτερικές περιοχές, δίνοντας την πραγματική τους εικόνα.

Η χρήση ενδοσκοπίων με διαφορετική διάμετρο καθώς και με διαφορετικές γωνίες εξέτασης προσφέρει πρόσβαση σε περιοχές που θεωρούνταν απρόσιτες κατά την κλινική εξέταση όπως το εσωτερικό του ιγμορείου και ο μετωπιαίος κόλπος.

Ιδιαίτερα στην περιοχή της μύτης εκτός από την ακριβή διάγνωση δίνεται η δυνατότητα ενδοσκοπικής αντιμετώπισης της πλειοψηφίας των παθήσεων της μύτης όπως της οξείας και χρόνιας ιγμορίτιδας- παραρρινοκολπίτιδας , των ρινικών πολυπόδων, κύστεων κ.α.

Στο ιατρείο μου διαθέτω σειρά άκαμπτων ενδοσκοπίων για την ενδοσκόπηση της μύτης, του φάρυγγα και του λάρυγγα συνδεδεμένα με βιντεοκάμερα και μόνιτορ.

Για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν ανατομικές ιδιαιτερότητες, ή δυσκολία από τον ασθενή λόγω έντονων αντανακλαστικών χρησιμοποιώ το εύκαμπτο ΩΡΛ ενδοσκόπιο, με το οποίο μπορεί να γίνει έλεγχος όλου του ανώτερου αναπνευστικού.

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης μικρών ενδοσκοπικών επεμβάσεων με τοπική αναισθησία.

-Παρακέντηση ιγμορείου.

-Υπερκόγχιος αντροστομία ιγμορείου.

-Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων όταν η νόσος είναι περιορισμένη.

-Βιοψίες από όγκους της μύτης ή του ρινοφάρυγγα.

Σε πιο εκτεταμένη νόσο η λειτουργική ενδοσκοπική επέμβαση της μύτης και των παραρρινίων κόλπων (FESS) γίνεται σε κλινική με γενική αναισθησία.