Όλοι οι illiggosάνθρωποι έχουμε αισθανθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας ένα αίσθημα ζάλης. Άλλοι  το περιγράφουν σαν αδυναμία συγκέντρωσης, τάση λιποθυμίας, θόλωμα στα μάτια, διπλωπία, κεφαλαλγία, αστάθεια στη βάδιση, ή αίσθημα περιστροφής. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο ίλιγγος για όλες αυτές τις καταστάσεις.

Ο όρος ίλιγγος, επιστημονικά, περιγράφει μια ψευδαίσθηση κίνησης, είτε του περιβάλλοντος σε σχέση με εμάς, είτε του εαυτού μας σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό εκδηλώνεται με την αίσθηση της περιστροφής του σώματος, της ώθησης, της τάσης για πτώση ή της αιώρησης προς τα πλάγια, εμπρός, πίσω, πάνω ή κάτω.

Ο ίλιγγος λοιπόν δεν είναι μια πάθηση, αλλά ένα σύμπτωμα.

Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις ιλίγγου οφείλονται σε διαταραχές του λαβυρίνθου.

Ο λαβύρινθος είναι το εσωτερικό τμήμα του αυτιού μας και αποτελεί το όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Οι λαβύρινθοι σαν όργανα της ισορροπίας στέλνουν συνεχώς σήματα προς τον εγκέφαλο μας, ο οποίος συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις δυο πλευρές, καταλαβαίνει κάθε στιγμή την θέση του κεφαλιού μας σε σχέση με το σώμα μας και τον χώρο. Στην περίπτωση που διαταραχθεί η λειτουργία του ενός ή και των δυο λαβύρινθων, τότε ο εγκέφαλός μας δέχεται λανθασμένες πληροφορίες και το αποτέλεσμα είναι ο ίλιγγος.

Οι παθήσεις του λαβυρίνθου είναι πολλές και έχουν σαν κοινό τους χαρακτηριστικό τον ίλιγγο, που συχνά συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, εμβοές ή βαρηκοΐα. Η καθεμιά διαφοροποιείται τόσον όσο αφορά στην ένταση του ιλίγγου, στη διάρκεια του, ή αν υπάρχει κάποιο αίτιο που τον προκαλεί, όπως κίνηση του κεφαλιού , απότομη έγερση, ή κατάκλιση.

Για κάθε πάθηση η θεραπεία είναι διαφορετική. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως (BPPV), χρειάζεται απλά να γίνει ένας θεραπευτικός χειρισμός από τον γιατρό με άμεσα αποτελέσματα, ενώ στην νόσο του Ménière η θεραπεία συνδυάζει φαρμακευτική αγωγή, διαιτητικούς περιορισμούς και σε επίμονες περιπτώσεις ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων. Στην λαβυρινθίτιδα ή στην νευρίτιδα του αιθουσαίου νεύρου η θεραπεία διαρκεί περισσότερο και εκτός από τα φάρμακα περιλαμβάνει και ασκήσεις αντιρρόπησης.

Εάν πάσχετε από ιλίγγους μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά τα προβλήματα σας και να οδηγηθούμε στη διάγνωση και την θεραπεία τους.

Στο νευροωτολογικό εργαστήριο μου γίνονται όλες οι σύγχρονες εξετάσεις για την διερεύνηση των παθήσεων του λαβυρίνθου.

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τη μελέτη του συστήματος ακοής και ισορροπίας.

Ακουομετρία –τυμπανομετρία – προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών
Πάντοτε εξετάζουμε και την ακοή, γιατί το σύστημα ακοής και ισορροπίας αποτελούν μία ενιαία λειτουργική μονάδα. Μετράται η ακοή, διερευνάται η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των βουητών.

Ακουστικά  προκλητά  δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABR).
Συνολική εκτίμηση της κεντρικής ακουστικής οδού (το τμήμα του νευρικού συστήματος, που σχετίζεται με την ακοή και την ισορροπία).

Βιντεονυσταγμογραφία (VNG)
Με  χρήση διακλυσμών ψυχρού θερμού αέρα για έλεγχο παθήσεων – λειτουργίας λαβυρίνθου.

Πρόκειται για σύγχρονη μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιούνται ειδικές υπέρυθρες κάμερες προσαρμοσμένες σε μια ειδική μάσκα που φοράει ο ασθενής. Κατά την εκτέλεση διαφόρων εξετάσεων προκαλούνται αυτόματες κινήσεις των ματιών, λόγω σύνδεσης των λαβυρίνθων με τα κέντρα κίνησης των ματιών στον εγκέφαλο, οι οποίες καταγράφονται από την υπέρυθρη κάμερα. Προσμετράτε η κατεύθυνση της κίνησης, η ταχύτητα της και άλλες παράμετροι.

Τελικά εξάγονται συμπεράσματα για τη λειτουργία των λαβυρίνθων πχ αν ένας λαβύρινθος είναι υποτονικός, αν οι δύο λαβύρινθοι συνεργάζονται καλά μεταξύ τους, αν το πρόβλημα δεν είναι από τους λαβύρινθους αλλά από το νευρικό σύστημα κλπ.

Αξιολογώ  όλες  τις πληροφορίες από το ιστορικό σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και κατευθύνομαι στην διάγνωση και την θεραπεία.

Στο ιατρείο μου γίνονται όλοι οι θεραπευτικοί χειρισμοί (επανατοποθέτηση ωτολίθων) για τον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως.

Σε περιπτώσεις σοβαρής νόσου του Ménière όπου υπάρχει ένδειξη γίνονται ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων.