Ακοομέτρηση παιδιών και ενηλίκων

Τυμπανομετρία

Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών

Ωτοακουστικές εκπομπές DPOAEs

ASSR

Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους BERA

Βιντεονυσταγμογραφία VNG

Θερμός – ψυχρός διακλυσμός με αέρα

Διαγνωστικός έλεγχος ιλίγγου με γυαλιά Frenzel

Θεραπευτικοί χειρισμοί αποκατάστασης (επανατοποθέτηση ωτολίθων) για τον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως BPPV

Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική κλινική εξέταση

Ωτοσκόπηση με χρήση μικροσκοπίου

Ενδοσκόπηση ώτων, ρινός, ρινοφάρυγγα, φάρυγγα και λάρυγγα με βιντεοκαμερα και μόνιτορ

 

Έλεγχος και αντιμετώπιση ρινορραγίας - καυτηριασμός με διπολική διαθερμία

Αντιμετώπιση ρινικού κατάγματος

Ενδοσκοπικά:

Παρακέντηση ιγμορείου

Υπερκόγχιος αντροστομία ιγμορείου

Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων όταν η νόσος είναι περιορισμένη

Βιοψίες από όγκους της μύτης ή του ρινοφάρυγγα

 

Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Σύγκλειση μικρών διατρήσεων τυμπάνου

Ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων σε νόσο Meniere και αιφνίδια βαρηκοΐα

 

Αφαίρεση επιθηλιωματων, κύστεων, σπίλων δέρματος στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου