Έλεγχος και αντιμετώπιση ρινορραγίας - καυτηριασμός με διπολική διαθερμία

Αντιμετώπιση ρινικού κατάγματος

Ενδοσκοπικά:

Παρακέντηση ιγμορείου

Υπερκόγχιος αντροστομία ιγμορείου

Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων όταν η νόσος είναι περιορισμένη

Βιοψίες από όγκους της μύτης ή του ρινοφάρυγγα

 

Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Σύγκλειση μικρών διατρήσεων τυμπάνου

Ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων σε νόσο Meniere και αιφνίδια βαρηκοΐα

 

Αφαίρεση επιθηλιωματων, κύστεων, σπίλων δέρματος στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου