Αδενοειδεκτομή (κρεατάκια)

Αμυγδαλεκτομή

 • Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια)
 • Αφαίρεση συγγενών κύστεων και συριγγίων
 • Βραχύς χαλινός

Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών

 • Αφαίρεση κύστεων, φωνητικών κομβίων
 • Οίδημα Reinke φωνητικών χορδών
 • Λευκοπλακία, βιοψίες, αφαίρεση όγκων

Τυμπανοτομή

 • Χρόνια μέση ωτίτιδα - χολοστεάτωμα, τυμπανοπλαστική - μαστοειδεκτομή
 • Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης, αναβολοτομή
 • Ωτοπλαστική

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

 • Εγχείρηση ροχαλητού & υπνικής άπνοιας
 • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινικών πολυπόδων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινοκολπίτιδας ενδοσκοπική μέση αντροστομία, ηθμοειδεκτομή 
 • Επεμβάσεις ρινικών κογχών (Κογχοπηξία – Κογχοπλαστική)
 • Ρινοπλαστική

Αφαίρεση λίθων υπογνάθιου αδένα και παρωτίδας

 • Βατράχιο
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα

Επιπολής ή ολική παρωτιδεκτομή με διατήρηση του προσωπικού νεύρου

αφαίρεση κύστεων τραχήλου

 • αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου

λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου

Ρινοπλαστική

 • Ωτοπλαστική

Αφαίρεση όγκων δέρματος προσώπου - τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων