Ρινοπλαστική

  • Ωτοπλαστική

Αφαίρεση όγκων δέρματος προσώπου - τραχήλου και πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων