αφαίρεση κύστεων τραχήλου

  • αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου

λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου