Πλαστική ρινικού διαφράγματος

  • Εγχείρηση ροχαλητού & υπνικής άπνοιας
  • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινικών πολυπόδων
  • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινοκολπίτιδας ενδοσκοπική μέση αντροστομία, ηθμοειδεκτομή 
  • Επεμβάσεις ρινικών κογχών (Κογχοπηξία – Κογχοπλαστική)
  • Ρινοπλαστική