Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών

  • Αφαίρεση κύστεων, φωνητικών κομβίων
  • Οίδημα Reinke φωνητικών χορδών
  • Λευκοπλακία, βιοψίες, αφαίρεση όγκων